+45 76 98 23 00

 

 Montagevejledning

Step 1

Start altid montagen med at måle etagehøjden*. Hvis trappen er produceret med 20 mm regulering i bunden (ses på tegningen) og hvis etagehøjden stemmer overens med angivet etagehøjde på tegningen skæres de 20 mm regulering af vanger og startmægler (Fig. 1).

Er der uoverensstemmelse mellem den etagehøjde der måles og den, som er angivet på tegningen ændres der i den regulering, der skæres af.

Eks. etagehøjde på tegn. 2800+20 mm regulering. Målt etagehøjde 2810 mm. Dvs. der skæres 10 mm regulering af trappen. Er du i tvivl så ring og spørg.

*Opmåling af etagehøjden (se ill.)
Mål fra overkant gulv til overkant gulv ved slut af trappe (A).
Mål om gulvet er vandret fra start til slut af trappe (B).

Step 2

Start med en bagvange. Sæt 5 x 70 mm skruer i fra bagsiden (fig. 2) og vend den med trinsiden opad.

Er der børnesikringer, monteres de nu.
Se monteringsvejledning til børnesikring sidst i vejledningen.

Læg en tynd stribe af silikone i nederste hjørne, hele vejen rundt i trinudfræsningen (fig. 3).

Step 3

Trin sættes i udfræsningen og skubbes helt tilbage til bagkanten.

Skru nu trinnet fast fra undersiden (fig. 4+5).

Det er vigtigt, at trinnet er skubbet tilbage i bagkanten.

Step 4

Resten af trinnene monteres i bagvangen.
Det er meget vigtigt, at der er 15 mm i fremspring på evt. hjørnetrin på trappen (fig. 6).

Step 5

Forvangen lægges med trinsiden opad og silikone lægges i, som ved bagvangen.

Vangen vendes og lægges ned over trinnene (fig. 7, 8, 9) og bankes på plads med en gummihammer eller en slåklods.

Husk at skubbe trinnene helt tilbage til bagkanten. (5 x 70 mm skruer)

Er trappen med stødtrin, sættes de løse i, (er ikke illustreret) inden man monterer forvangen.

Stødtrin fastgøres herefter med 5 x 40 mm skruer.

Step 6

Ved kvart- og halvsvingstrapper monterer man nu hjørnestolper og slutmægler.

Husk silikone i udfræsningerne, ellers kan trappen komme til at knirke (fig. 10).

Der bruges 6 x 90 mm. skruer. Tjek at alle skruer er på plads og at alle samlinger er tætte.

Nu monteres alle skruer på hjørnestolper/slutmægler (fig. 11).

Step 7

Trappen sænkes nu på plads og man sætter forsigtigt kiler fast mellem vanger og væg (fig. 14), for at holde trappen fast og for at få den ønskede luft mellem vange og væg. Kom altid silikone i alle balustrehuller, både i vanger og håndlister.

Udtrinnet skal passe med gulvet på 1. sal. Tjek trin 1 (fig. 15).

Det er vigtigt, at både trin 1 samt udtrinnet er i vater.

Step 8

Når løbene er samlet, kan man, hvis der er plads nok i trappehullet, samle hele trappen (fig. 13).

Ellers kan man stikke øverste løb op først, understøtte med lægter og derefter samle løbene.

Husk igen silikone i udfræsningerne. Der bruges 5 x 80 mm skruer.

Step 9

Huller til fastgørelse af trappen i væg, er ikke forboret fra fabrikken, da vi ikke har mulighed for at se, hvor underlaget er bedst. Skruer samt plugs til montage i væg er ikke inklusive.

Før den endelige fastgørelse af trappen, forbores med Ø5 mm bor (fig. 16), derefter undersænker man Ø5 mm hullet med en 12 mm bor. Dybden på undersænkningen skal være ca. 15 mm.
Eftermonter dækpropper i alle undersænkede huller.

Step 10

Vandret gelænder leveres i 4 faste længder og med fast baluster afstand på 138 mm. Til hvert stykke vandret gelænder medfølger der en slutmægler på 40 x 40 x 1400 mm til afslutning.

Vandret gelænder fås i længderne 846 mm, 1398 mm, 1812 mm, 2364 mm.

Ved længder over 2500 mm, bør der monteres en støttemægler, der sadles ned over dæk 82 x 82 x 1200 mm.

Se fig. 17.

Mæglere ved vandret gelænder skal bores ved montage (se step 9 vedr. boring).

Step 11

Børnelåge kan tilkøbes.
Monteres ved hjælp af tilpasningsstykke mod væg.
Div. beslag og skudrigel medfølger (fig 18).

Step 12

Børnesikringer er altid nemmest at montere på trinnene før trappen samles. Start med at forbore børnesikringerne med et 6 mm bor (fig. 19). Derefter monteres de på undersiden ved forkanten på trinnene med 5 x 60 mm skruer. De skal monteres 40 mm fra forkanten. Børnesikringerne skal centreres sidevejs.

Vær MEGET opmærksom på at få vendt trinnet rigtig før montering af børnesikringen.